Архив Србије
11 000 Београд, Карнегијева 2

Тел. 011/ 3370-781; 011/3370-246;
Факс: 011/3370-246
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.archives.org.rs


Архив Југославије
11 000 Београд

Васе Пелагића 33
Тел. 011/3690-252;
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivyu.rs 


Архив Војводине 
21 000 Нови Сад, Дунавска 35

Тел. 021/4891-800 централа;
Факс: 021/522-332
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivvojvodine.org.rs  


Архив Косова и Метохије
18 000 Ниш, Историјски архив Ниш, Тврђава б.б.
Тел. 064/393-42-32; 018/515-608


Историјски архив  Бела Црква
26 340 Бела Црква, I Октобра 40
Тел. 013/851-283
Факс: 013/851-283
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
http://www.arhivbc.rs/ 


Историјски архив Београда
11 070 Нови Београд, Палмира Тољатија 1

Тел. 011/2606-336; 011/3015-150;
Факс: 011/3190-410
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhiv-beograda.org 


Историјски архив Ваљево
14 000 Ваљево, Поп Лукина 52

Тел. 014/221-028 ; 014/228-187;
Факс: 014/228-187
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.istorijskiarhiv.rs 


Историјски архив "31. јануар" Врање
17 500 Врање,Партизанска 17-а

Тел: 017/423-334; 017/417-042;
Факс: 017/417-042
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.vranjearhiv.com 


Историјски архив Гњилане
18 400 Прокупље, Лоле Рибара 4/8
Тел: 027/333-288; 064/175-03-93;
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар
19 000 Зајечар, Николе Пашића 160
Тел: 019/420-285 ; 019/ 425-490;
Факс: 019/420-285
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivzajecar.org/


Историјски архив Зрењанин
23 000 Зрењанин, Трг Слободе 10

Тел. 023/564-322 ; 023/510-925 ;
Факс: 023/564-322
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivzrenjanin.org.rs


Историјски архив "Средње поморавље" Јагодина
35 000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

Тел. 035/223-506; 035/ 242-059;
Факс: 035/223-506
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivja.autentik.net


Историјски архив Кикинда
23 300 Кикинда, Трг српских добровољаца 21
Тел. 0230/22-187; 023/439-835;
Факс: 0230/22-187
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivkikinda.org.rs


Историјски архив "Шумадије", Крагујевац
34 000 Крагујевац, Крагујевачког октобра 13

Тел. 034/336-251; 034/336-252; 034/335-584;
Факс: 034/336-251
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Историјски архив Краљево
36 000 Краљево, Трг Светог Саве 1

Тел. 036/317-560; 036/317-561;
Факс: 036/317-560
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivkraljevo.org.rs  


Историјски архив Косовска Митровица
38 227 Звечан, Владе Ћетковића 15
Тел. 064/254-0720;
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 


Историјски архив Крушевац
37 000 Крушевац, Мајке Југовића 6
Тел. 037/420-595; 037/420-590;
Факс:037/420-590
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 


Историјски архив Лесковац
16 000 Лесковац, Др Раде Свилара 25
Тел. 016/247-426; 016/216-996;
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                                                                                                                                                           www.istorijskiarhivleskovac.co.rs   


Историјски архив Неготин 

19 300 Неготин, Бранка Перића 13

Тел. 019/546-098; 019/542-762;
Факс: 019/542-762
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivnegotin.org.rs  


Историјски архив Ниш
18 000 Ниш, Тврђава б.б.
Тел. 018/515-609; 018/515-608;
Факс: 018/515-608
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
www.arhivnis.co.rs  


Историјски архив "Рас", Нови Пазар
36 300 Нови Пазар, Ослобођења 41
Тел. 020/318-282;
Факс: 020/318-282
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  


Историјски архив града Новог Сада
21 131 Петроварадин, Тврђава 7 и 9

Тел. 021/6431-752; 021/ 6431-557; 021/6432-214;
Факс: 021/6432-214; 021/6431-557;
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivns.rs  


Историјски архив у Панчеву
26 000 Панчево, Немањина 7

Тел. 013/317-344; 013/331-240; 013/318-421;
Факс: 013/317-344
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivpancevo.org.rs  


Историјски архив Пећ
11 000 Београд, Боривоја Стевановића 12-в/13
Тел. 011/3068-182; 011/3476-005;
Министарство спољних послова
Одељење за администативне и архивске послове
Кнеза Милоша 24, 11 000 Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  


Историјски архив Пирот
18 300 Пирот, Српских владара 130
Тел. 010/320-952; 010/310-592;
Факс: 010/310-592
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                                                                                                                                                   www.arhivpirot.rs  


Историјски архив Пожаревац
12 000 Пожаревац, Др Војислава Дулића 10
Тел. 012/223-082;
Факс: 012/223-082
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivpozarevac.org.rs  


Међуопштински историјски архив  Призрен
Ниш , Историјски архив Ниш, Тврђава б.б.
Тел. 018/515-608; 018/515-609;
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  


Архив града Приштине 
11 427 Вранић, Београд Богољуба Михајловића 51
Тел. 011/8332-733;
Факс: 011/8332-733
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  


Историјски архив "Топлице" Прокупље
18 400 Прокупље, Пасјачка 2
Тел. 027/329-546; 027/329-646;
Факс: 027/329-646
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                                                                                                                                               www.arhivtoplice.org.rs


Историјски архив Сента
24 400 Сента, Главни трг 1/II  ПФ: 56
Тел. 024/811-037; 024/811-134;
Факс: 024/811-134
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.zentarhiv.rs  


Историјски архив  Смедерево
11 300 Смедерево, Краља Петра  Првог 2

Тел. 026/4629-279; 026/648-980;

Факс: 026/229-279

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                                                                                                                                             www.arhiv.org.rs  

Архив „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка
11 420 Смедеревска Паланка, Омладинска 13
Тел. 026/317-235;
Факс: 026/317-235
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                                                                                                                                               http://www.arhivpalanka.rs/  


Историјски архив Сомбор
25 000 Сомбор, Трг Цара Лазара 5

Тел. 025/26-292; 025/22-287
Факс: 025/22-287
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.arhivsombor.org.rs 


Историјски архив "Срем" Сремска Митровица
22 000 Сремска Митровица, Вука Караџића 4

Тел. 022/613-592; 022/621-861; 022/625-393;
Факс: 022/621-861
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
www.arhivsrem.org.rs  


Историјски архив Суботица
24 000 Суботица, Трг Слободе 1/III

Тел. 024/626-889; 024/626-865; 024/626-866; 024/524-033;
Факс: 024/524-033
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.suarhiv.co.rs  


Историјски архив Ужице
31 000 Ужице, Жичка 37

Тел. 031/510-284; 031/510-684; 031/513-484; 031/513-498
Факс: 031/513-498
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
www.arhivue.org.rs  


Међуопштински историјски архив Чачак
32 000 Чачак, Господар Јованова 2

Тел. 032/342-860 централа; 032/222-729;
Факс: 032/342-860
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
www.arhivcacak.org.rs  


Међуопштински историјски архив  Шабац
15 000 Шабац, Војводе Мишића 18-а

Тел. 015/354-992; 015/354-989;
Факс: 015/354-989
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                                                                                                                                                                     www.arhivsabac.org.rs 
    

 

 

 

Остали архиви:

 

Војни архив
11 000 Београд
Ратка Ресановића 1
Жарково, Беле воде
Тел. 011/2512-943 начелник; 011/2051-019 тенички секретар ; 011/2051-388 читаоница; 011/2051-568 писарница;
Факс: 011/2051-329
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.vojniarhiv.mod.gov.rs 


Архив САНУ
11 000 Београд,

Кнез Михајлова 35
Тел. 011/3342-400, лок. 118; 011/2028-118;
www.sanu.ac.rs/Arhivi/Arhiv.aspx
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 


Архив САНУ у Сремским Карловцима
21000 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 17
Тел. 021/ 881-757
www.sanu.ac.rs/Arhivi/ArhivSK.aspx 


Архив Југословенске кинотеке
11 000 Београд
Кнеза Вишеслава 88
Тел. 011/3549-794;
Факс: 011/3549-794
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.kinoteka.org.rs/wp/ 


ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
263
Број прегледа чланака
104966

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google