Ради унапређења стручног рада, Друштво је формирало следеће Комисије: