Чланство у Друштву је добровољно, а чланови могу постати, држављани Србије као и страни држављани, под условима прописаним Законом и овим Статутом. Чланови Друштва су: редовни и почасни. Редовни чланови Друштва су стручна лица у архивској или сродним делатностима која професионално обављају своју делатност. Редовни члан друштва се постаје попуњавањем приступнице. Опријему у редовно чланство одлучује Извршни одбор. Почасни члан Друштва може постати лице које има посебне заслуге за рад и унапређење архивистике и архивске делатности у Републици Србији. Скупштина доноси одлуку о дедељивању звања почасног члана Друштва, на предлог Извршног одбора.

Права чланова су да учествују у свим активностима Друштва, да буду обавештени о раду Друштва и његових тела, да бирају и буду бирани у тела Друштва, да дају предлоге и иницијативе. Детаљније о чланству у Друштву погледајте у одредбама Статута АДС.

 

 

Приступница за чланство у Друштву

 

 

Жиро рачун за уплату чланарине за Друштво: UniCredit Bank br: 170-30003937000-69 

 

 

 

 

 

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
233
Број прегледа чланака
92669

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google