Архивистичко друштво Србије (АДС) је стручна, професионална, непрофитабилна и друштвена организација из области заштите покретних културних добара. У Друштво се удружују запослени у архивима Србије, као и грађани заинтересовани за прикупљање писаних и других извора из наше прошлости и развитак архивистике и архивске службе у Србији.

Циљеви и задаци Друштва произилазе из потребе да се допринесе развитку архивистике и архивске службе. У том циљу Друштво ради на: подстицању и помагању образовања и стручног усавршавања на подручју архивистике и сродних дисциплина; организовању саветовања, инструктивних састанака, трибина, изложби и других облика стручног деловања; подстицању и стимулацији креативног рада ради стицања стручних звања, као и додела награда и признања; објављивању стручних и других публикација;ангажовању чланства на унапређењу јединствене методологије стручног рада на принципима савремене архивистике; сарадњи и координацији са архивима у Србији;популаризацији архивске службе и развијању друштвене свести о значају прикупљања, чувања и коришћења архивске грађе; сарадњи са другим друштвеним сродним, стручним организацијама у земљи и иностранству; примени Етичкoг кодексa архивиста у циљу афирмације и заштите архивске грађе; активном учествовању на побољшању услова рада запослених у архивима у Србији.

Своје задатке Друштво остварује кроз активности: састанке Друштва, актива, семинаре, саветовања, предавања, изложбе, објављивање стручних и других публикација и часописа, размена стручног кадра, посете и екскурзије.

Активности Друштва немају профитабилни карактер већ се остварују на бази котизација, добровољног учешћа чланова Друштва и других заинтересованих установа. Детаљније о циљевима и задацима Друштва можете прочитати у Статуту АДС.

 

 

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
253
Број прегледа чланака
101136

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google